Anne Frank school


Jan van Kuikweg 97 1964 BC Heemskerk
0251231650 Klik om te bellen

Over Anne Frank school

De Anne Frank school is op 1 augustus 1970 opgericht. De school is omringd door straten met namen van mensen die in de oorlog een bijzondere rol hebben vervuld. In dat verband is voor de naam van de school gekozen: “Anne Frank”.
De school telt aan het begin van het schooljaar circa 370 leerlingen, verdeeld over 16 parallelgroepen.
Van elke jaargroep hebben wij twee klassen.

De speerpunten van de school zijn:
- taalontwikkeling  
- aandacht en zorg voor kinderen met leerproblemen
- een fijn pedagogisch klimaat door PBS
- creatieve activiteiten
- extra aanbod voor makkelijk lerende kinderen 
- regelmatig "leren buiten de school" door excursies en bezoeken

We werken we vanuit een aantal centrale uitgangspunten.
Deze vormen onze visie. Deze visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en communicatie. Ook bij het vormgeven van de kwaliteitszorg speelt onze visie een rol.
Onze centrale uitgangspunten zijn de volgende:
- we streven ernaar om elke leerling het maximaal haalbare resultaat te laten behalen;
- we stimuleren de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen;
- we kiezen ervoor om leerlingen qua leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen en zorgen voor differentiatiemogelijkheden binnen de groep;
- de leerkrachten werken veel samen en er is frequent overleg om te zorgen voor
een ononderbroken lijn in de school;
- we zijn een katholieke school, waar aandacht is voor respect voor elkaar
- we streven ernaar om leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden;
- we streven ernaar kinderen te brengen tot leven in vrijheid met recht op geluk
- we volgen leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en sluiten zoveel mogelijk aan bij de individuele verschillen.

Foto's

Anne Frank school in het kort

Religie

Rooms-katholiek

Onderwijsvorm

Klassikaal onderwijs

Geen dubbelklassen

Ja

Overblijfmogelijkheid

Ja

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Onze locatie

Anne Frank school


Jan van Kuikweg 97 1964 BC Heemskerk
0251231650 Klik om te bellen