De Bron Christelijke Basisschool


Melkweg 75 3255 TE Oude-Tonge
0187642011 Klik om te bellen

Over De Bron Christelijke Basisschool

De Bron is een prot.chr. basisschool, waar leerlingen van allerlei gezindte met veel inzet en plezier van zowel de leerlingen, als van het onderwijzend personeel, vanaf hun vierde jaar onderwijs ontvangen. De leerlingen zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkelingsproces, ontwikkelen naar eigen kwaliteiten en leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces en worden daarbij, waar nodig, geholpen.
Het klassikale onderwijs wordt gedeeltelijk losgelaten. Leerlingen leren d.m.v. dag- en weektaken, contractwerk, en door groepsgewijze en individuele instructie in eigen tempo en door eigen volgordekeuze opdrachten uit te voeren. Er zijn 4 combigroepen, die alle van duo-leerkrachten les krijgen.
Onze school past daarom ook niet duidelijk in een van de aangegeven onderwijsvormen.
Onze school is nu nog een zgn. éénpitter, maar zal per 01-01-2016 naar alle waarschijnlijkheid door fusie deel uitmaken van een eilandelijk PC-samenwerkingsverband.

De Bron Christelijke Basisschool in het kort

Religie

Protestants-Christelijk

Overblijfmogelijkheid

Ja

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Eigen mediatheek

Ja

Eigen documentatie-centrum

Ja

Onze locatie

De Bron Christelijke Basisschool


Melkweg 75 3255 TE Oude-Tonge
0187642011 Klik om te bellen