De Korenbloem Openbare Basisschool


Klaproosstraat 20 3882 GD Putten
0341-354081 Klik om te bellen

Over De Korenbloem Openbare Basisschool

De Korenbloem is een waarde(n)volle school

Onder ons logo treft u steeds weer ons motto - waarde(n)vol - aan.
Als mogelijke nieuwe ouder, maar ook voor ouders die al voor onze school hebben gekozen is het erg belangrijk om te weten wat er op deze school gebeurt, welke uitgangspunten en opvattingen we hanteren, maar bovenal waarin we nu zo waarde(n)vol zijn.

Wanneer u naar ons toekomt, wordt ons motto ‘waarde(n)vol' u al duidelijk. Er is door ons geïnvesteerd in een verzorgd schoolgebouw en een modern kinderdagverblijf. Op deze wijze is de droom waargemaakt om d.m.v. een combinatie van voor- en naschoolse opvang, kinderopvang en basisonderwijs een doorgaande lijn voor 0 - tot 12 - jarigen te creëren. Het speelplein van de school is op een dusdanige unieke wijze ingericht dat de leerlingen zich tijdens de pauzes uitstekend kunnen vermaken en zich thuis voelen. Gastvrijheid, kleinschaligheid en je veilig voelen zijn daarbij belangrijke woorden.

De Korenbloem heeft als kleine school in haar onderwijsconcept een toegevoegde waarde, nl. het geven van onderwijs op maat. Naast betrekkelijk kleine groepen met daarbij de aandacht voor het individuele onderwijs hebben we een goede zorgstructuur voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Samen met obs de Schovenhorst en het bovenschools zorgteam garanderen we voortdurend nieuwe impulsen.

Veelal fungeert de school als een gezamenlijke ontmoetingsplaats. Met u willen we dit graag zo voortzetten door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het aanbieden van laagdrempeligheid. Om zo samen met u als ouder tot goed onderwijs te komen voor uw kinderen.

Voor onze leerlingen willen we ook meer dan alleen een school zijn. Het veilige en vertrouwde gevoel dat de leerlingen hebben is iets waar wij trots op zijn. De aandacht voor normen en waarden en het accepteren van elkaar zoals je bent, staan op De Korenbloem hoog in het vaandel. Binnen de groepen wordt er veel met elkaar gesproken over het omgaan met elkaar. Onze school kent twee schoolcontactpersonen en een ‘pesthelpdesk’. We richten ons naast de cognitieve ontwikkeling steeds meer op het sociaal - emotionele aspect in de ontwikkeling van uw kind. Dit alles wordt vormgegeven in een door de jaren heen ontwikkeld zorgsysteem dat momenteel op hoog niveau is.

Sfeer, veiligheid en openheid, je op je gemak en gewaardeerd voelen, zijn onderwerpen die synoniem geworden zijn voor De Korenbloem. Het zijn onderwerpen waar wij ook in de toekomst veel aandacht aan besteden. Samen met u en uw kind willen we meer dan alleen een school zijn. Kom deze sfeer bij ons proeven, de deur staat altijd open. Bent u al bekend met de school dan weet u dat we dit alles alleen waar kunnen maken met uw betrokkenheid en als u open en eerlijk met uw vragen of klachten naar ons toekomt. Uw bijdrage is onmisbaar voor een open sfeer.

De Korenbloem Openbare Basisschool in het kort

Religie

Openbaar

Overblijfmogelijkheid

Ja

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Eigen mediatheek

Ja

Eigen documentatie-centrum

Ja