De Korenbloem Openbare Basisschool


Klaproosstraat 20 3882 GD Putten
0341-354081 Klik om te bellen

Over De Korenbloem Openbare Basisschool

De Korenbloem is een openbare basisschool in het centrum van Putten. Naast goed onderwijs vinden wij een goede sfeer enorm belangrijk. De Korenbloem is een kleine school, waar iedereen elkaar goed kent. Iedereen kan en mag bij ons zichzelf zijn. Iedereen wordt echt gezien. Elk kind mag zich ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Samen staan we sterk. Dat is waar wij trots op zijn en elke dag samen voor gaan.

Daarom is ons motto: “Samen voor jouw eigen wijsheid!”

Op onze openbare basisschool in het centrum van Putten zien we in elk kind vele mogelijkheden!

Uit ervaring weten we dat kinderen veel 'eigen wijsheid' in zich hebben. In de veilige omgeving van onze school, met openheid naar elkaar en veel persoonlijke aandacht, stimuleren we leerlingen hun 'eigen wijsheid' te ontwikkelen. Dat maakt leren op de Korenbloem écht leuk!
Op onze school kent iedereen elkaar goed en mag iedereen zichzelf zijn: kinderen, ouders en leerkrachten. Omdat we een kleine school zijn, kunnen we elk kind persoonlijke aandacht geven. Voor ouders is dat een gerust gevoel. En voor ons is het de basis van goed onderwijs. Bij het lesgeven letten we op de interesses en de aanleg van onze leerlingen. Zo maken we leren voor elk kind boeiend en uitdagend op zijn eigen niveau.


Veilig en vertrouwd
Wij zijn een kleine school, waar alle kinderen, ouders en teamleden elkaar goed kennen. Veiligheid, kindgericht werken, gelijkwaardigheid in de omgang met elkaar, een plezierige leef- en leeromgeving en sfeer zijn belangrijke begrippen in ons dagelijks schoolleven. We willen op een zo goed mogelijke manier onderwijs geven in een positieve pedagogische sfeer. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Daarom kijken we goed naar onze leerlingen en vragen we ons regelmatig af wat ze nodig hebben om een volgende stap te zetten. Kinderen mogen zich in hun eigen tempo
ontwikkelen. Wij helpen ze om het beste uit zichzelf te halen.

Wij willen voor onze leerlingen meer dan alleen een school zijn. Het veilige en vertrouwde gevoel dat de leerlingen hebben, is iets waar wij trots op zijn. De aandacht voor normen en waarden en het accepteren van elkaar zoals je bent, staan op De Korenbloem hoog in het vaandel. Binnen de groepen wordt er veel met elkaar gesproken over het omgaan met elkaar. Sfeer, veiligheid en openheid, jezelf
zijn, je op je gemak en gewaardeerd voelen, zijn onderwerpen die synoniem geworden zijn voor De Korenbloem. Het zijn onderwerpen waar wij ook in de toekomst veel aandacht aan zullen besteden.


Microsoft Showcase School
Op de Korenbloem krijgen de leerlingen onderwijs dat eigentijds is en uitdaagt. We zoeken naar manieren om individuele talenten tot hun recht te laten komen. Steeds kijkend naar wat er nodig is om succesvol te kunnen leren, leven en werken in onze veranderende en digitaliserende samenleving. Met behulp van ICT kunnen we het onderwijs persoonlijker maken en aansluiten op de individuele behoeften van leerlingen. Zo ontstaan er enorme kansen voor de talentontwikkeling van de leerlingen en wordt het onderwijs rijker en actueler.

Innoveren, enthousiasmeren en een voorbeeldrol vervullen bij de implementatie van ICT: dat zijn de basis ingrediënten om een Microsoft Showcase School te worden. Op De Korenbloem wordt veel gebruik gemaakt van techniek en ICT, maar altijd met een doel voor ogen. Vanuit een heldere visie wordt ICT ingezet om kinderen weerbaar en wegwijs te maken in de digitale wereld. En daarbij om het
onderwijs nóg inspirerender te maken, “de klas de wereld en de wereld de klas in”. Maar ook om kinderen beter te kunnen volgen en daardoor een persoonlijker onderwijsaanbod te kunnen bieden. Of om tijd te besparen en effectiever en efficiënter te werken. Mogelijkheden en kansen genoeg!

Betekenisvol en thematisch onderwijs
We vinden het belangrijk dat het onderwijs betekenisvol is! Daarom werken we in alle groepen met thema’s. Binnen die thema's werken we aan leerdoelen, zelfstandigheid, samenwerken en onderzoeksvaardigheden. Deze manier van werken stimuleert de nieuwsgierigheid en ‘eigen wijsheid’ van kinderen!

Vreedzame school
De Korenbloem is een vreedzame school en daar zijn we trots op! We werken aan de sociale competenties van kinderen en zien de school als ideale plek om te oefenen. In de groepen worden kinderen gezien en gehoord en zijn we samen verantwoordelijk voor elkaar. We leren kinderen open te staan voor verschillen tussen mensen en deze verschillen te waarderen. Aan het begin van het schooljaar maken de kinderen met elkaar en de leerkracht afspraken voor in de klas. Daar houden we ons aan en daar kunnen we ook elkaar op aanspreken. We helpen elkaar en zorgen er samen voor dat iedereen het fijn heeft bij ons op school.

De Korenbloem Openbare Basisschool in het kort

Religie

Openbaar

Overblijfmogelijkheid

Ja

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Eigen mediatheek

Ja

Eigen documentatie-centrum

Ja

Onze locatie

De Korenbloem Openbare Basisschool


Klaproosstraat 20 3882 GD Putten
0341-354081 Klik om te bellen