Groen van Prinsterer Chr Basisschool


Dalweg 11 1217 HX Hilversum
0356245991 Klik om te bellen

Over Groen van Prinsterer Chr Basisschool

 

de Groen……… voor kwaliteit! 

Een juiste school kiezen voor je kinderen is geen gemakkelijke opgave. Vroeger was het heel gewoon dat het kind de “school op de hoek” bezocht of dat ouders zich lieten leiden door de keuze voor het openbaar, protestants of katholiek onderwijs. Maar tijden veranderen. Ouders zijn zich ervan bewust dat hun kinderen een groot deel van hun jeugd zijn toevertrouwd aan de zorg van een leerkracht voor de klas en kiezen daarom een school die aansluit bij hun visie op opvoeden. Ouders beseffen dat een juiste benadering van de leerkracht bepalend kan zijn voor het geluk van het kind. De school moet een veilige en geborgen omgeving bieden, waar kinderen zich maximaal kunnen ontplooien. Ieder op zijn eigen niveau, met aandacht voor verschillen in tempo en aanleg.

 

De constatering dat een school goed of slecht is, is te simpel. Veel meer bepalend is of de school aansluit bij datgene wat je als ouder waardevol vindt in de opvoeding. Voor elke ouder kan dat anders zijn. Ieder zal zijn keuze voor een school anders motiveren. Belangrijk is dat de school aangeeft waar zij voor staat. Een juiste profilering geeft duidelijkheid en dat biedt ouders de mogelijkheid, het onderwijs op de juiste waarde te toetsen, maar ook om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de school en een helpende hand te bieden bij de vele activiteiten.

Voor meer informatie www.degroenvanprinsterer.nl

 

Groen van Prinsterer Chr Basisschool in het kort

Religie

Christelijk

Onderwijsvorm

Klassikaal onderwijs

Geen dubbelklassen

Ja

Overblijfmogelijkheid

Ja

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Eigen mediatheek

Ja

Eigen documentatie-centrum

Ja

Onze locatie

Groen van Prinsterer Chr Basisschool


Dalweg 11 1217 HX Hilversum
0356245991 Klik om te bellen