Het Rinket


Bachstraat 20 1962 BD Heemskerk
0251231093 Klik om te bellen

Over Het Rinket

Samen leren met plezier.


Samen
Kinderen leren overal en van iedereen.Op school leren ze veel van hun leerkracht, maar ook van elkaar. Hier spelen we op in door leerlingen tijdens de verwerking van de leerstof samen te laten werken. Dit “maatjes leren“ heeft een positieve invloed op de motivatie en betrokkenheid van kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens kringgesprekken en thema-activiteiten leren we kinderen waardering voor elkaars mening en werk te ontwikkelen.
Zorg en aandacht zijn twee begrippen die voorop staan in de benadering van kinderen. Er is extra zorg en aandacht waar ontwikkeling achterblijft of voorloopt.

Leren
Leren met als doel het beste uit kinderen, met hun eigen unieke vaardigheden en talenten te halen. Kinderen in staat stellen zichzelf zelfstandig te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Leren met een helder beeld op de kerndoelen van het basisonderwijs, met heldere meetinstrumenten als een nauwkeurig leerlingvolgsysteem.

Plezier
Plezier vormt bij het bereiken van de leerdoelen een belangrijke stimulans. Een vriendelijke, opgeruimde omgeving vinden wij van groot belang. Aantrekkelijke thema’s waaraan we werken verhogen het werkplezier.
Plezier maken met elkaar staat bijvoorbeeld bij de weeksluiting, creamiddag, het werken aan projecten en festiviteiten voorop.
Het aanbieden van ruime variatie in de lesstof en het vrijmaken van voldoende tijd voor leuke dingen zijn belangrijke voorwaarden voor een inspirerende leeromgeving.

Waarin onderscheidt Het Rinket zich van andere scholen:

Zorg op maat en een goede leerlingenzorg
- Wij willen de leerlingen zorg op maat bieden. Dit denken wij te kunnen bereiken door een goede zorgstructuur, ervaren leerkrachten en klassenassistenten in ons team.
- Wij hebben kleine groepen met veel mogelijkheden tot het inzetten van extra handen in de klas. Verder hebben wij twee I.B.ers ( intern begeleiders) die leerlingen en leerkrachten kunnen ondersteunen en adviseren.
- Wij zijn een school met een sterk wij-gevoel, waar men elkaar nog kent.
- Wij besteden aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor gebruiken we de methode De Vreedzame School. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat.
Taalschool
- Bij ons op school staat taalonderwijs centraal. Wij willen dit bereiken door activiteiten die taal op het rooster zetten. Belangrijk daarbij is:
- Een duidelijke opbouw voor woordenschatonderwijs,
- Werken met kinderboeken, leesbeleving.,
- Duidelijke opbouw in de fonologie en spellingdidactiek,
- Veel aandacht voor stelopdrachten.
- Mondelinge verslaggeving en spreekbeurten.
- Aandacht bij taal voor strategisch leren.
Multi / culturele school
- Cultuureducatie vinden wij belangrijk in de breedste zin van het woord, daarom besteden wij aandacht aan
- Creatieve vakken.
- Theateractiviteiten.
- Podiumtijd ( maandviering)
- Lessen dramatiseren
- Festiviteiten waarbij de verschillende culturen van leerlingen van onze school elkaar ontmoeten.
- Aandacht voor de diversiteit aan culturen die we binnen de school hebben.

Het Rinket is een school met een katholieke identiteit, die open staat voor leerlingen van alle gezindten. Wij werken met een catechesemethode “Trefwoord”en willen de leerlingen kennis overdragen, leren filosoferen, maar niet beoordelend zijn. Vanuit de visie van de school vinden wij het belangrijk dat we samen “vieringen” houden. Waarbij de gemeenschappelijkheid van de religies een uitgangspunt is.

Natuurlijk zijn alle kinderen welkom op onze school. Voor leerlingen met een andere geloofsovertuiging of culturele achtergrond betekent dit:
- dat zij bereid zijn deel te nemen aan de aangeboden schoolactiviteiten en
gemeenschappelijke vieringen.
- dat we kennis nemen van elkaars overtuiging, dit respecteren en zoeken naar datgene wat we gemeenschappelijk hebben.

Foto's

Het Rinket

Het Rinket in het kort

Religie

Rooms-katholiek

Geen dubbelklassen

Ja

Overblijfmogelijkheid

Ja

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Eigen documentatie-centrum

Ja

Onze locatie

Het Rinket


Bachstraat 20 1962 BD Heemskerk
0251231093 Klik om te bellen