Het Sterrenschip Openbare School


schoolstraat 31 9408 MB Assen
0592820550 Klik om te bellen

Over Het Sterrenschip Openbare School

IKC Het Sterrenschip

Het Sterrenschip geeft onderwijs op maat en gaat uit van drie basisbehoeften.
De eerste is relatie: ieder mens wil met anderen omgaan en geaccepteerd worden. Daarom hechten wij veel belang aan een goede sfeer in school.
De tweede is competentie: zelfvertrouwen en het gevoel dat je op je taak berekend bent. Daarom is er ook steun voor kinderen die moeite hebben met de leerstof en extra uitdaging voor begaafde kinderen. Waar mogelijk geven we les op drie niveaus middels het EDI-model.De derde is autonomie: kinderen willen dingen zelf doen, waarbij wij ze willen begeleiden in het maken van keuzes.

De leerkrachten bieden uitdaging en ondersteuning voor actief leren, dat kinderen ‘al samenwerkend zelf doen’. Wij hechten grote waarde aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. Afhankelijk van leeftijd en leerhouding werken de leerlingen daarom met dagdeeltaken, dagtaken of weektaken waarbij de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen) dagelijks aandacht krijgen door een groepsinstructie per vakgebied. Deze werkwijze biedt volop de mogelijkheid om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen.

Kenmerkend voor onze school is de sfeervolle ‘voorbereide’ omgeving en de rust binnen de school. De school komt tegemoet aan orde en regelmaat en veiligheid waar het kind behoefte aan heeft. Duidelijkheid en consequent zijn staan bij ons hoog in het vaandel.

Het Sterrenschip Openbare School in het kort

Religie

Openbaar

Overblijfmogelijkheid

Ja

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Onze locatie

Het Sterrenschip Openbare School


schoolstraat 31 9408 MB Assen
0592820550 Klik om te bellen