IKC de Heerdstee (VCOG)


Bentismaheerd 1 9736 EA Groningen
050 541 7232 Klik om te bellen

Over IKC de Heerdstee (VCOG)

De Heerdstee heeft als uitgangspunt dat het gehele team samen verantwoordelijk is voor alle kinderen. We hebben oog voor ieder kind. Vanuit het daltononderwijs leren we kinderen verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te worden, samen te werken, zich effectief te ontwikkelen en te reflecteren op hun handelen. Wij willen iedere leerling optimale kansen en zorg bieden in samenwerking met de ouders/verzorgers. Een goede relatie tussen ouders en leerkrachten/directie vinden wij essentieel voor de ontwikkeling van het kind. De Heerdstee maakt onderdeel uit van de VCOG, met als motto onderwijs met lef en liefde. We zijn een open christelijke school waarbij we waarde hechten aan tolerantie en respect voor elkaar, waarbij er ruimte is voor verschil in geloofsovertuiging, cultuur, seksualiteit en afkomst.
Op De Heerdstee werken wij met het 5-gelijke dagenmodel. Het betekent dat alle kinderen iedere dag van 08.30-14.00 naar school gaan en kinderen tussen de middag niet naar huis gaan.

IKC de Heerdstee - hier begint jouw verhaal

Religie

Christelijk

Onze locatie

IKC de Heerdstee (VCOG)


Bentismaheerd 1 9736 EA Groningen
050 541 7232 Klik om te bellen