Landelijke actiedag 'Passend Onderwijs'


Actiedag 19 mei 2011 De komende weken wordt een aantal acties door de Algemene Onderwijsbond (AOb) en het CNV Onderwijs (CNVO) ondernomen tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs. Dit om coalitiepartijen ervan te overtuigen dat de 300 miljoen euro bezuinigingen van tafel moeten. Indien noodzakelijk dan zal dit uitmonden in een landelijke actiedag op 19 mei a.s.

80365_learning_your_abcsMichel Rog (CNVO) zegt hierover: ‘Het lijkt mij zeer onverstandig als de minister de huidige plannen doorzet en het op een stemming in de Eerste Kamer laat aankomen. Wij willen in gesprek over alternatieven, maar dan moet wel deze rigoureuze bezuiniging van de baan.’

Intussen staan de banen van duizenden ambulant begeleiders, docenten en ondersteuners in het regulier en speciaal onderwijs op de tocht. ‘Vele AOb-leden dreigen hun baan kwijt te raken,’ stelt Liesbeth Verheggen, dagelijks bestuurslid van de AOb. ‘Het gaat sowieso om 6.000 banen, maar het kunnen ook zomaar 7.500 fte’s zijn als de regionale samenwerkingsverbanden niet op tijd van de grond komen. Daar heeft het op dit moment alle schijn van. Dan heb je het dus over een kleine tienduizend mensen. Voor die mensen moet je er staan.'

 

Voor actuele nieuwsberichten over dit onderwerp, kunt u de website van CNV Onderwijs in de gaten houden op http://www.cnvo.nl/ 


Print| Stuur door
Deze pagina is geprint via basisschool-info.nl