Prinses Beatrixschool


Postweg 15 3794 MJ De Glind
0342451458 Klik om te bellen

Over Prinses Beatrixschool

De Prinses Beatrixschool is een kleinschalige, Hervormde basisschool, die een veilige, vertrouwde en uitdagende leeromgeving biedt voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Wij zijn een christelijke school. We leren de kinderen dat God van hen houdt en dat ze altijd bij Hem terecht kunnen met al hun zorgen, blijdschap en verdriet. Dit is verweven in ons hele onderwijs.


Wij geloven dat ieder kind uniek is. Vanuit dit besef streven wij ernaar om het beste in ieder kind naar boven te halen. We geven gedegen onderwijs in de kernvakken taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen, waarbij de kinderen na de basisinstructie verder kunnen werken op hun eigen niveau. Tijdens de Jeelo middagen wordt vanaf groep 1 aan wereldoriëntatie gewerkt. Hierbij zijn ook vakken als tekenen, handvaardigheid, burgerschap en muziek geïntegreerd. Er is veel aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden. Door middel van gastlessen en excursies worden kennis, ervaring en praktijk op een uitdagende manier met elkaar verbonden.


Wij werken graag samen met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Vanuit uw ervaring en onze professionaliteit kunnen we samen met de leerling komen tot een mooie ontwikkeling.

Prinses Beatrixschool in het kort

Religie

Christelijk

Onderwijsvorm

Passend onderwijs

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Onze locatie

Prinses Beatrixschool


Postweg 15 3794 MJ De Glind
0342451458 Klik om te bellen