Terug

Aanname door urgente terugkeer uit buitenland?

Osman

Hebben basisscholen over het algemeen de optie ingebouwd of een soort verplichting om Nederlandse kinderen aan te nemen die plotseling met het gezin uit het buitenland terugkeren? Wij hebben nog geen woonadres.


2 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Basisscholen / Schoolbesturen hebben sowieso de verplichting kinderen die bij de school worden aangemeld toe te leiden naar een geschikte plaats in een basisschool. Dat hoeft niet altijd de school van uw keuze te zijn en er kan ook tijd overheen gaan tussen de aanmelding en de daadwerkelijke inschrijving (=plaatsing) bij een school.


Antwoord van Christelijke Basisschool Rehoboth

Scholen mogen kinderen alleen weigeren als:

- ouders niet behoren tot de doelgroep zoals die omschreven is in de grondslag van de school, dit betreft met name de bijzondere scholen;

- de school niet kan voldoen aan de specifieke hulpvraag van het kind. Daarbij kan het gaan om de complexiteit van de zorgvraag en/of de onmogelijkheden van de school (tijd, kennis, organisatie) 

Vanaf 1 augustus 2014 heeft iedere school zorgplicht. De school is dan verplicht een zorgarrangement aan te bieden op de eigen school dan wel op een andere school behorend tot (de partners) van het Samenwerkingsverband.