Terug

Hoeveel minuten bewegingsonderwijs?

Cynthia van Es

Op hoeveel minuten bewegingsonderwijs hebben de kinderen van de basisschool recht?


1 Antwoord

Antwoord van Basisschool Rosa Boekdrukker

De kleuters hebben 1 x per week 45 minuten gymles van onze vakdocent. De groepen 3 t/m 6 hebben twee maal per week 50 minuten les van onze vakdocent. De groepen 7 en 8 hebben twee maal 60 minuten  les van de vakdocent. Groep 5 gaat  ook nog 1x per week schoolzwemmen.

Daarnaast werken we nauw samen met de afdeling sport van stadsdeel west en met de gezondheidscoach van de GGD, omdat we een Jump-in school zijn.http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dmo/amsterdamse-aanpak/jump/

Er worden veel beweegactiviteiten na schooltijd georganiseerd.