Terug

Hoeveel zorgkinderen mogen er in 1 klas?

sandra

Mijn dochter heeft zware dyslexie en zit in een klas met 32 kinderen. Er is 1 kindje dat heeft down syndroom en nog 1 kind met zware adhd en nog 6 andere hebben ook dyslexie, mag dit? Extra begeleiding voor de kinderen met dyslexsie is er bijna niet .


2 Antwoorden

Antwoord van De Nijenoord Openbare Basisschool

Iedere school bepaalt hoe er met extra zorg wordt omgegaan. De meeste scholen gaan op dit moment uit van de onderwijsbehoeften van kinderen. Daarmee kan per groep een groepsoverzicht worden gemaakt. Vervolgens maakt de leerktracht een groepsplan voor bv rekenen en taal. Daarin geeft de leerkracht aan welke begeleiding er binnen de klas mogelijk is. Als een kind niet voldoende heeft aan die begeleiding wordt er in gesprek met ouders en school (deIB-er is er vaak bij) bepaalt welke hulp school zal verzorgen en welke hulp ouders zelf dienen te organiseren.

Helaas zitten er grenzen aan de hulp die school kan bieden.


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

5 %