Terug

Moet ik mijn kind aanmelden vanaf 2 jaar?

Michelle ten Berge

Ik hoor overal om mij heen dat ik mijn kind (bijna 2) vanaf 2 jaar moet aanmelden, maar ik kan dit nergens 'officieel' vinden en heb bijvoorbeeld ook geen bericht hierover gehad van de gemeente (Amsterdam)/stadsdeel (Oud-Zuid). Hoe zit dat nu? Als je je kind pas later aanmeld, mag hij dan wel worden geweigerd? Moet/mag je het bij meerdere scholen aanmelden i.v.m. lotingen (of is dat alleen bij voortgezet onderwijs)?


2 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

In de Annie M.G. Schmidtschool in Schiedam worden leerlingen in beginsel niet geweigerd. Wel is het ook voor ons prettig als u uw kind tijdig aanmeld. Wij kunnen dan rekening houden met het aantal kinderen dat in de loop van het schooljaar in de groepen geplaatst moeten gaan worden. Overigens is aan onze school een peuterspeelzaal verbonden waarmee ook onderwijsinhoudelijk nauw wordt samengewerkt. Kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken worden ook bij onze school aangemeld, zodat wij geen problemen hebben met het plaatsen van jonge kinderen.   


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Neen