Terug

Wat zijn de taken van een OR op de basisschool?

Marion

Beste basisscholen,

 

Ik wil graag weten wat de taken van de ouders die zitting nemen in de OR van een basisschool zijn. En dan het liefst zo specifiek mogelijk. Dus wat valt onder de taken van de OR en wat onder de taken van bijvoorbeeld een activiteitencommissie/leerkrachten/concierge/enz?  Dit omdat ik het gevoel heb dat er binnen onze school geen duidelijke scheidingslijnen zijn en de OR praktisch alle taken op zich neemt die er maar zijn in de dagelijkse gang van zaken. Graag zou ik de binnenkomende antwoorden willen gebruiken als graadmeter, om voor mijzelf te bepalen of ik gelijk heb met mijn voorgevoel en als gevolg daarop aan de slag kan gaan om het één en ander weer in goede banen te krijgen.

 

Hiervoor mijn dank!

 

Marion


1 Antwoord

Antwoord van Sterrenschool Zevenaar

De OR levert een actieve bjdrage aan de onderwijsnhoud qua workshops en excursies, passend bij de thema's. Zij maken een "kaartenbak" waaruit het team een keuze kan maken. Vooraf zijn de kwaliteiten van de betreffende excursies in kaart gebracht. De OR genereert extra gelden tbv de school, al dan niet samen met het team en leerlingen. De OR heeft voor iedere festiviteit een ORlid die aanspreekpersoon is voor het team en regelt voor hen ouders die hulp bieden bij die activiteit.