Willibrordschool


Nieuwstraat 15 3011 GM Rotterdam
0102409541 Klik om te bellen

Over Willibrordschool

Onze visie


Voor en over onze kinderen:
Je bent welkom op onze kleurrijke Willibrordschool voor katholiek basisonderwijs. Wij zorgen ervoor dat iedereen meetelt, zodat jij je veilig en prettig voelt. Samen zorgen we dat je een mooie tijd hebt en veel leert. Naast rekenen, taal, lezen, schrijven, creativiteit en spel leren we met elkaar hoe je goed voor jezelf, de ander en je omgeving zorgt. Bij ons werken en leren we samen van en met elkaar en maken we plezier.

Voor en over onze leerkrachten:
Op de Willibrord zorgen we met elkaar voor onze kinderen en begrenzen we hen met een positieve instelling en benadering. Binnen de structuur van klassikaal onderwijs zorgen we voor een gedifferentieerd lesaanbod. Ook wordt spel, beweging en creativiteit gestimuleerd, zodat kinderen zich in brede zin ontwikkelen. We zijn bekend met de onderwijsbehoeften en sluiten hierbij aan door het kind te zien en te denken in mogelijkheden. We helpen kinderen hun identiteit te vormen waarvan een positief zelfbeeld, veerkracht en het nemen en dragen van eigen verantwoordelijkheid een onderdeel zijn. Afstemmen en samenwerken met ouders, kinderen en elkaar is voor ons belangrijk. We zijn een lerende organisatie waarin we samen verantwoordelijkheid nemen om nòg beter te worden als team en als individu. We staan open voor elkaars feedback en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten en de goede onderlinge sfeer op school.

Voor en over onze directie:
We zien onze kinderen, ouders en personeelsleden en zijn aanspreekbaar. We staan voor een veilige werk- en leeromgeving en maken gebruik van ieders kwaliteiten. Door kaders te scheppen, ruimte te geven en het overzicht te behouden, stimuleren we binnen de lerende organisatie zelfsturing en verantwoordelijkheidsgevoel. De mening van eenieder doet ertoe. We zorgen voor passende inspanning en ontspanning omdat we weten wat er speelt op school. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten op school. We creëren en borgen ontwikkelingen zodat kinderen, leerkrachten en wijzelf blijven(d) leren.

Willibrordschool in het kort

Religie

Rooms-katholiek

Onderwijsvorm

Klassikaal onderwijs

Geen dubbelklassen

Ja

Overblijfmogelijkheid

Ja

Onze locatie

Willibrordschool


Nieuwstraat 15 3011 GM Rotterdam
0102409541 Klik om te bellen